เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ บริเวณถนนศรีจันทร์

วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายฉัตรชัย อุ่นเจริญ นายอำเภอเมืองขอนแก่น นำประชาชนจิตอาสาในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการจิตสาอาเราทำความ ดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกับ กรมการปกครอง จังหวัดขอนแก่น กองอาสารักษาดินแดน มณฑลทหารบกที่ 23 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดขอนแก่น กองช่างและกองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยมีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ขุดลอกดินโคลน เศษวัสดุ ในท่อระบายน้ำถนนศรีจันทร์ บริเวณ ถนนศรีจันทร์ข้างปั้ม ปตท. หน้าหมู่บ้านชลพฤกษ์
QR Code หน้านี้