เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2560

ไฟล์ที่ 1.
ประเภท
ขนาด 7.86 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้