เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมหารือขับเคลื่อนนโยบายการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขในการบริหารจัดการน้ำและร่วมกับหน่วยงานอื่นเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้