เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พ.ศ.2567 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ.2567)
ประเภท
ขนาด 2.65 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้