เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 25 มิถุนายน นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการโรงเรียนครอบครัว หลักสูตรเฝ้าระวังป้องกัน แก้ไขปัญหา ความรุนแรงในครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้รีบเกียรติจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น เป็นวิทยากรให้ความรู้และข้อแนะนำ ณ หอประชุมหนองโคตร ชั้น4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้