เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 บ้านสันติสุข ม.11 และบ้านแก่นทอง ม.22

วันที่ 25 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 15) บ้านสันติสุข ม.11 และบ้านแก่นทอง ม.22 มีสุนัขและแมวได้วัคซีนรวม 300 ตัว
QR Code หน้านี้