เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด วันที่ 1

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร ภายใต้โครงการอาหารปลอดภัย ประจำปี 2567 ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด (วันที่ 1) จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด โรงเรียนบ้านเป็ด (ท่าบึงประชาสงเคราะห์) และ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย
QR Code หน้านี้