เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 บ้านเอื้ออาทร ม.8 เฟส 3,4

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 6) บ้านเอื้ออาทร เฟส 3,4 ม.8 มีสุนัขและแมวได้วัคซีนรวม 190 ตัว
QR Code หน้านี้