เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 บ้านเอื้ออาทร ม.8 เฟส 1,2

วันที่ 11 มิถุนายน 2567 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2567 (วันที่ 5) บ้านเอื้ออาทร เฟส 1,2 ม.8 มีสุนัขและแมวได้วัคซีนรวม 147 ตัว
QR Code หน้านี้