เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

วันที่ 27 พฤษภาคม 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมขับร้องสรภัญญะให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้