เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ครั้งที่ 4/2567

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุมหนองโคตร
QR Code หน้านี้