เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อาอาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กและนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และสังกัด สพฐ. ในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ภาคเรียนที่ 1/2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

QR Code หน้านี้