เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 26 เมษายน 2567 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้และกิจกรรมขับร้องสรภัญญะให้กับผู้สูงอายุ ของโรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ในการนี้ นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด สมาชิกสภา ร่วมพบปะนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกิจกรรมพับใบเตย เต้นบาสโลบ และออกกำลังกาย สร้างความสุข ความสนุกสนาน และปิดท้ายด้วยการรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ตามประเพณีสงกรานต์ ให้กับผู้สูงอายุในเขตตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้