เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำความสะอาดพื้นที่ที่มีการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยนในพื้นที่ว่างเปล่า ที่สาธารณะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านเป็ดตามโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ พื้นที่หมู่ 13 บ้านพรสวรรค์ (ถนนบ้านเป็ด - พรสวรรค์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้