เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนเมษายน 2567

วันที่ 3 เมษายน 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อหารือข้อราชการและรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมไปถึงแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกๆส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายฯและหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้