เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

กิจกรรมปฐมนิเทศโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษาทำงานในช่วงปิดภาคเรียน

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ในโครงการจ้างนักเรียน นักศึกษา ทำงานในช่วงปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้