เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ศึกษาดูงาน (อปพร) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 27-28 มีนาคม 2567 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้