เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน หมู่ที่ 14,5และ23

วันที่ 18 มีนาคม 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเจ้าหน้าที่ กองวิชาการและแผนงาน ลงพื้นที่จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน ในวันนี้ได้มีการลงพื้นที่ประชาคม ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2
QR Code หน้านี้