เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการอบรมโครงการบ้านเป็ดเมืองสะอาด เพื่อหารือ เรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย แนวทางการจัดการขยะอย่างถูกหลักสุขาภิบาล และกิจกรรมกองทุนธนาคารขยะ โดยผู้นำชุมชนทั้ง 23 หมู่ และคณะกรรมการ หมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม อบรม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้