เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

(ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. (ร่าง) ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ชนิด 10 ล้อ 2 เพลา จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 14.58 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้