เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ และส่งเสริมการออกกำลังภายในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ) ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้