เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครท้องถิ่นป้องกันไฟป่า พ.ศ.2567

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า ประจำปี 2567 โดยได้รับเกียรติจาก สิบเอกอภิรัตน์ บรรณารักษ์ ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ นายทัศน์พล โมทอง ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัด อบต.กุดเพียขอม และ จ่าเอกอรรถสิทธิ์ อาจมนตรี ตำแหน่ง นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ สังกัด อบต.ปากช่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยต่างๆ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเกิดไฟป่า รู้ถึงขั้นตอนการดับไฟป่าอย่างถูกวิธี เพื่อความปลอดภัย และลดการสูญเสีย ณ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้