เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดย นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ จัดการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 6 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้