เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น

วันที่ 25 ธันวาคม 2566 ศูนย์ฮักแพงแบ่งปันจังหวัดขอนแก่น ได้ปรับปรุงสภาพบ้าน นายทรงศักดิ์ อรัญวาส บ้านเลขที่ 94/1 หมู่4 บ้านโคกฟันโปง โดยนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภา เข้าไปเยี่ยมและให้กำลังใจผู้พิการ
QR Code หน้านี้