เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อหารือข้อราชการและติดตามการดำเนินงานของส่วนราชการ รวมไปถึงแจ้งข่าวสารต่างๆให้กับทุกๆส่วนราชการ โดยมีคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองทุกกอง หัวหน้าฝ่ายฯและหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้