เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

เมื่อวันนี้ 23 ต.ค. 66 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด ได้เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
QR Code หน้านี้