เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2566


วันที่ 20 กันยายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้ นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุม ตามโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ประจำเดือนกันยายน 2566 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และแจ้งข่าวสารของเทศบาลฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชนได้รับทราบ และเป็นเวทีในการรับฟังปัญหาและความต้องการของชุมชน ในแต่ละพื้นที่ และโครงการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาเรียนดี มารยาทดีและด้อยโอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรี พร้อมมอบทุนการศึกษา โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน เข้าร่วมการประชุมพร้อมกล่าวให้กำลังใจแก่ลูกๆนักศึกษา ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้