เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย โดย สภ.บ้านเป็ด

วันที่ 8 กันยายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ของสถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด โดยเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการป้องกันตัว จากปัญหาความไม่ปลอดภัยที่อาจส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ซึ่งอาจทำให้ประชาชนเกิดการบาดเจ็บ สูญเสียชีวิตหรือทรัพย์สิน เช่น ปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งจากการปล้น ชิงทรัพย์ การทำร้ายร่างกาย การฆ่า ข่มขืน หรือปัญหาความไม่ปลอดภัยและความเสี่ยงต่อการติดสารเสพติดของเยาวชนหรือปัญหาอุบัติเหตุหรืออุบัติภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้น โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตตำบลบ้านเป็ด เข้าร่วมการอบรมและฝึกปฏิบัติในครั้งนี้ ในการนี้สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด ยังได้มอบเสื้อกันฝน กระบองไฟพร้อมถ่าน ให้กับเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้