เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายภาสกร บุตรวงศ์ ถึงบ้านนายบุญหลาย แก้วลือ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกาศประกวดราคา โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านเป็ด (จากบ้านนายภาสกร บุตรวงศ์ ถึงบ้านนายบุญหลาย แก้วลือ) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 3.51 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้