เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงาน ป.ป.ช.

ไฟล์ที่ 1. คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงาน ป.ป.ช.
ประเภท
ขนาด 1.05 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้