เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 1) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักและรางวีคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านสันติสุข (ซอย 1) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
ประเภท
ขนาด 1.85 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้