เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พบปะนักเรียนได้พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2566 โดยในวันนี้ได้รับเกียรติวิทยากรมาอบรมให้ความรู้การทำไข่เค็มใบเตยและสร้างกิจกรรมสันทนาการให้กับผู้สูงอายุ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้