เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุม คกก. กองทุนหลักประกันสุขภาพทต.บ้านเป็ด ครั้งที่ 6 / 2566

วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 นายวิสุทธิ์ เจริญศรี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานการประชุมคณะการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6 / 2566 โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายสาธารณสุขพร้อมด้วยอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้