เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (สายหลังโรงแรมราชาวดีจากท้ายซอยบ้านผ่องอำไพถึงท้ายซอยนวลหงส์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์ที่ 1. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 22 บ้านแก่นทอง (สายหลังโรงแรมราชาวดีจากท้ายซอยบ้านผ่องอำไพถึงท้ายซอยนวลหงส์) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
ขนาด 2.05 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้