เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (แทนตำแหน่งว่าง)

QR Code หน้านี้