เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬา บ้านเป็ดฟุตซอล คัพ

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด มอบหมายให้นายจตุพล สิทธิ รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแข่งขันกีฬาและออกกำลังกายเทศบาลตำบลบ้านเป็ด “การแข่งขันกีฬาฟุตซอล” ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เพื่อเสริมเสร้างสุขภาพพลานามัยให้แข็งแรงสมบูรณ์ ห่างไกลยาเสพติด และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในเขตพื้นที่ตำบลบ้านเป็ด โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันและประชาชน เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ ซึ่งจะมีการแข่งขันไปตั้งแต่วันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาฟุตซอลสวนสาธารณะบึงหนองโคตร
QR Code หน้านี้