เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านเป็ด พบปะนักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุรวมสุข เทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ ของปีงบประมาณ 2566 เปิดเรียนวันนี้เป็นวันที่ 5 โดยได้รับเกียรติจากนายเศรษวัฒน์ อุทรส ตำแหน่งพัฒนาการ อำเภอเมืองขอนแก่น และ นางสาว รสสุวรรณ์ คำอาษา นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ การพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ หอประชุมอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้