เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

มอบอุปกรณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัยในเขตตำบลบ้านเป็ด

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่างนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ลงพื้นที่ มอบอุปกรณ์ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเรือนแก่ผู้ประสบปัญหาวาตภัยในเขตตำบลบ้านเป็ด จำนวน 29 ครัวเรือน
QR Code หน้านี้