เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเป็ด เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ.2566-2570)

ไฟล์ที่ 1. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด (พ.ศ.2566-2570)
ประเภท
ขนาด 0.13 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้