เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน

ไฟล์ที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
ประเภท
ขนาด 0.5 MB
ดาวน์โหลด
ไฟล์ที่ 2. บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน
ประเภท
ขนาด 0.48 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้