เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค จำนวน 4 เรื่อง
 - เรื่อง "บุหรี่ไฟฟ้า" อันตรายและผิดกฏหมาย
 - ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566
 - ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการต่อเติมอาคารเพื่อการอยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมรายการในหลักฐานการรับเงิน พ.ศ.2566 
 - ผลิตภัณฑ์สารปรับปรุงดินเป็นสินค้าควบคุมฉลาก
ไฟล์ที่ 1. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้จัดทำข่าว สคบ.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ประเภท
ขนาด 2.03 MB
ดาวน์โหลด
QR Code หน้านี้