เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

พิธีเปิดจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566

วันที่ 11 เมษายน 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ณ จุดบริการประชาชน หน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด โดยได้รับเกียรติจาก พันเอกสุรศักดิ์ สำราญบำรุง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 23 มาเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และนายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นผู้กล่าวรายงานต่อประธาน โดยเป็นการบรูณาการร่วมกันระหว่าง เทศบาลตำบลบ้านเป็ด มณฑลทหารบกที่ 23 กรมทหารราบที่ 8 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานีตำรวจภูธรบ้านเป็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 6 ขอนแก่น ฝ่ายปกครอง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ้านเป็ดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเป็ด ซึ่งการจัดโครงการดังกล่าวจัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล ในการที่จะลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เนื่องจากมีผู้ใช้รถใช้ถนนเดินทางเป็นจำนวนมาก ในการกลับภูมิลำเนาหรือการท่องเที่ยว ซึ่งมีผลอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุจำนวนมากขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุพบว่าในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ จะมีอัตราการเกิดอุบัติเหตุ มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2566 เพื่อให้ประชาชนสอบถามเส้นทาง และประชาสัมพันธ์ บริการน้ำดื่ม กาแฟ จุดพักรถ จุดรักษาพยาบาล แจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมเจ้าหน้าที่ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ณ จุดบริการประชาชนหน้าเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และจุดตรวจหมู่บ้าน จำนวน 23 จุด
QR Code หน้านี้