เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายสนับสนุน LTC ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 5 เมษายน 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง เพื่อพิจารณาแผนการจัดขอบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้