เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

การแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 20 มีนาคม 2566 นายชัชวาล ธีรภานุ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ฝ่ายปกครองตำบลบ้านเป็ดและชุมชน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาริมบึงบ้านเป็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนในชุมชนและระหว่างชุมชนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกีฬา และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด
QR Code หน้านี้