เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการฝึกอบรมทัศนษาดูงาน จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 นายเอกรัฐ ชุมแวงวาปี รองนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้นำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ 2566 ในระหว่างวันที่ 8-10 มีนาคม 2566 โดยได้ไปทัศนศึกษาดูงานชุมชนบ้านเนินทางรถไฟ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (การจัดการเมืองที่ดี) กิจกรรมแยกขยะ ทำน้ำยาอเนกประสงค์ ณ ชุมชนทางรถไฟ ทัศนศึกษาดูงานต่อที่ ศาลาว่าการเมืองพัทยา ฟังบรรยาย เรื่อง การบริหารตัดการเมืองที่ดีเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน จัดการระเบียบหมู่บ้าน ชุมชน และทัศนศึกษาดูงาน ณ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองปรือ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี (ตามรอยพ่อ) รับฟังบรรยายการบริหารจัดการกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ สาธิตการปลูกต้นอ่อนทานตะวัน และการทำไข่เค็มดองเกลือ
QR Code หน้านี้