เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562

วันที่ 4 เมษายน 2562 นายปรีดา นิลสาคู ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี 2562 ภายในงานมีการจัดอบรม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พระอาจารย์สุธีคัมภีรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุอารามหลวงขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่องการส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุโดยการใช้ธรรมะ และนายเลิศอนันต์ ภูดวงดาษ นักวิชาการสาธารณสุข ศูนย์อนามัยที่ 7 ขอนแก่น มาให้ความรู้เรื่องการดูแลตนเองเพื่อการป้องกันการพลัดตกหกล้มในผู้สูงวัย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาล โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและผู้สูงอายุในเขตเทศบาลเข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ไพศาล เทศบาลตำบลบ้านเป็ด
QR Code หน้านี้