เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชาคมหมู่บ้าน เรื่องยกฐานะเทศบาลเมืองบ้านเป็ด วันที่ 4 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด นำโดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล ลงพื้นที่จัดการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เรื่องการขอยกฐานะจาก เทศบาลตำบลบ้านเป็ด เป็นเทศบาลเมืองบ้านเป็ด เป็นวันที่ 4 โดยแบ่งเป็นสองชุด ชุดที่ 1 จากประชาชนในบ้านหนองขาม หมู่ 9 และหมู่ 15 ณ วัดสระทอง หมู่ 9 และชุดที่ 2 จากประชาชนในบ้านคำไฮ หมู่ 6 บ้านคำไฮ หมู่ 10 และบ้านไทรทอง หมู่ 23 ณ ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ 6 ตั้งแต่เวลา 18.00 - 19.00 น.
QR Code หน้านี้