เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร

วันที่ 14 มกราคม 2566 เทศบาลตำบลบ้านเป็ด จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนายวิสุทธิ์ เจริญศรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบ้านเป็ด เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยนางสาวปิยวรรณ จิตตะมัย ประธานสภาเทศบาลตำบลบ้านเป็ด คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ผู้อำนวยการสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ร่วมพิธีเปิดงาน โดยมีกิจกรรมการจัดบูธแจกของรางวัลให้กับประชาชนและเด็กๆที่มาร่วมงาน จากหลายหน่วยงาน อาทิ โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีขอนแก่น โรงเรียนบ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด โรงเรียนบ้านหนองขามประชาบำรุง โรงเรียนบ้านกอก โรงเรียนเทศบาลบ้านเป็ด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกฟันโปง โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 2 โรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย สภาเด็กและเยาวชน ชมรมขอนแก่นเจ็ทสกี และบูธอื่นๆอีกมากมาย รวมไปถึงบูธของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด และชมการแสดงของน้องๆนักเรียน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านเป็ด ขอขอบพระคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ทุกๆท่าน และขอขอบคุณประชาชนและน้องๆทุกคนที่มาร่วมงานในครั้งนี้ ณ สวนสาธารณะบึงหนองโคตร อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
QR Code หน้านี้