เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

อบรมซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ณ รร.เสริมทักษะ CASA DE BAMBOO

วันที่ 13 มกราคม 2566 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล นำเจ้าหน้าที่จัดอบรมให้ความรู้และฝึกซ้อมดับเพลิงเบื้องต้นและอพยพหนีไฟ เพื่อให้ความรู้ทางด้านอัคคีภัย ภัยจากแผ่นดินไหว และอาคารถล่ม การก่อการร้ายหรือภัยอันตรายต่างๆ สร้างความสุนกสนานและตื่นเต้นให้กับน้องๆนักเรียนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนเสริมทักษะคาซ่าเดอแบมบูมอนเทศซอริ หมู่บ้านเดชา
QR Code หน้านี้