เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

ประชุมคณะอนุกรรมการ ฝ่ายจัดทำแผนฯ สปสช.ครั้งที่ 3 และ 4 / 2566

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 นายพูนศิลป์ ใจตรง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำแผนและพัฒนาโครงการ กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 / 2566 และวันที่ 13 มกราคม 2566 การประชุมฯ ครั้งที่ 4 / 2566 เพื่อนำเสนอโครงการสาธารณสุขต่างๆที่มีประโยชน์ต่อชุมชน และการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินโครงการ โดยมีหน่วยงานในเครือข่ายสาธารณสุขพร้อมด้วยอาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมหนองโคตร ชั้น 4
QR Code หน้านี้